Konzultácie

# Ako si vytvoriť zdravé bývanie (aké sú zdravotné riziká interiéru)?

Zdravotné riziká v interiéri spôsobené zlým ovzduším, ktoré získame:

 • uvoľňovaním škodlivých látok z interiérových povrchov alebo zariadení , nábytku...
  • ak sú vyrobené z nevhodných materiálov (popolček, azbest, škvary, trosky, stavebné prvky obsahujúce formaldehyd...)
  • ak sú povrchovo ošetrené škodlivými látkami (napr. aromatické uhľovodíky, biocídy – látky určené na ničenie, odpudzovanie, zneškodňovanie organizmov (húb, plesní , hmyzu chemickým alebo biologickým spôsobom, organické rozpúšťadlá...)
  • výrobky na báze plastov a umelých živíc obsahujúce napr. zmäkčovadlá, ťažké kovy...
 • ľudskou činnosťou – varenie, kúrenie (produkty nedokonalého spaľovania), čistenie chemickými prípravkami, fajčenie, vírenie prachu (vysávanie)
 • elektrosomgom

Dôsledky – chronická únava, bolesť hlavy, dráždenie dýchacích ciest, suchý kašeľ, alergie, ekzémy, zápal spojiviek, nechutenstvo, poruchy koncentrácie, podráždenosť, výpadky pamäte, depresia. Pri dlhodobom pôsobení môže dôjsť až k poškodeniu nervovej sústavy, pečene, obličiek, k rakovinovým ochoreniam.

# Permakultúrne princípy

Permakultúra – je dizajnérsky systém pre navrhovanie trvalo udržateľných ľudských sídiel v spolupráci s prírodou. Je cieľom je vytvárať ekologické, zdravé, ekonomicky prosperujúce a dlhodobo udržateľné systémy (obydlia, záhrady,..) pre život človeka a ochranu prírody. Vychádza z pozorovania prírody, skúseností našich predkov a moderných vedeckých a technických poznatkov.

 • ako usporiadať dom a pozemok - koncepčne, sinergicky, strategicky a materiálovo pre harmonické bývanie
 • energeticky úsporné plánovanie
 • hospodárenie so zdrojmi - vodou, pôdou, stromami...
 • hospodárenie so odpadmi
 • viacfunkčnosť navrhovaných prvkov
 • princíp udržateľnosti - ekologický, energetický, estetický, prevádzkový, socialno-spoločenský
 • primeraná finančná investícia

# Stavebná biológia

Stavebná biológia – rozvíjajúci sa vedný odbor, skúmajúci rušivé vplyvy  stavebných objektov na človeka. Rieši – vhodnosť pozemku na stavebné účely, elektrosmog, rádioaktivitu, stavebné materiály (ich zdravotná nezávadnosť, toxicita), vzduch v interiéri (jeho kvalita, teplota, vlhkosť), obmedzenie plesní, prachu, alergénov, tepelná pohoda, vône, hluk, harmonické rozmery, kvalita vody a hospodárenie s ňou.